10 syytä miksi olen kiitollinen Jumalan henkeyttämästä Raamatusta

Gospel Translations Finnish

Loikkaa:valikkoon, hakuun

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Bible
Topic Index
About this resource
English: 10 Reasons Why I Am Thankful for the God-Breathed Bible

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Bible
Part of the series Taste & See

Translation by Miska Wilhelmsson

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


1. Raamattu herättää uskon, tottelevaisuuden lähteen.

Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. (Roomalaiskirje 10:17)

2. Raamattu vapauttaa synnistä.

Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. (Johannes 8:32)

3. Raamattu vapauttaa Saatanasta.

Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. (2. Timoteus 2:24-26)

4. Raamattu pyhittää. 

Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. (Johannes 17:17)

5. Raamattu vapauttaa turmeluksesta ja tekee kykeneväksi jumalisuuteen.

Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee (2. Pietari 1:3-4)

6. Raamattu palvelee rakkautta.

Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä (Filippiläiskirje 1:9)
Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. (1. Timoteus 1:5)

7. Raamattu pelastaa.

Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. (1. Timoteus 4:16)
Sentähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien vereen. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. (Apostolien teot 20:26-27)
...joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. (2. Tessalonikalaiskirje 2:10)

8. Raamattu antaa ilon.

Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. (Johannes 15:11)

9. Raamattu ilmoittaa Herran.

Ja Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa; sillä Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. (1. Samuelin kirja 3:21)

10. Siispä, Raamattu on perustana iloiselle kodilleni ja elämälleni ja palvelustehtävälleni ja toivolleni ikuisuudesta Jumalan kanssa.